Sivas İli Gürün Kazası Etyemez Köyünün Kangal Kazasına Bağlanması-1903