Sivas Eyaleti Yeni-İl Kazası Şarklı Köyü-1642 Yılı Maliyeden Müdevver Kayıtları