Elikötüoğlu Yusuf Bin Hasan Hüseyin Bin Bekir Kavga Davası Kaydı-1872