KİMLİK VE HEDEF

Anasayfa » DERNEĞİMİZ » KİMLİK VE HEDEF

DERNEĞİMİZ KİMLİK ve HEDEFİ

Derneğimiz, 25.08.2015 tarihinde; 

 • Osman ELİKÖTÜOĞLU
 • Kenan ÖNDER
 • Oğuzhan ARSLANTAŞ
 • Sedai ARSLANTAŞ
 • Mehmet ARSLANTAŞ
 • Halit ARSLANTAŞ
 • Ertan ARSLANTAŞ
 • Tacettin KURT
 • Bilal ARSLANTAŞ
 • Erkan ARSLANTAŞ
 • Habip ARSLANTAŞ
 • Turgut KURT
 • Hureyre ARSLANTAŞ tarafından kurulmuştur. 

Elikötüoğlu Ailesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin en önemli hedefi; ülkemizin dört bir yanında yaşamlarını sürdüren ve buralarda kendilerinden beklenen sorumluluk duygusu ve inancı ile topluma katkıda bulunan tüm Elikötüoğlu Ailesi üyelerinin ekonomik, kültürel ve zihinsel zenginliklerini bir sinerji yaratarak çoğaltmak ve paylaşmaktır. Tüm bunlar için Elikötüoğlu Derneği, üyelerinin öğrenim, sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, kişisel gelişimlerini desteklemek, ailelerine ve çevrelerine olumlu katkılarda bulunacak bilgi ve donanıma sahip, bilgi paylaşımına açık, dayanışmaya hazır örnek bireylerin yetişmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz, Oğuz Türkleri’nin Bozok Kolu Kayı Boyu Karakeçili Aşiretinden gelen aslı ve asaleti belli olan köklü ailemiz içerisindeki bağları kuvvetlendirerek, tüm aile üyelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ile hareket etmesini sağlamak amacıyla başlattığı soyağacı araştırmasına büyük önem vermektedir. Bu araştırma sayesinde gerek yurtiçi gerekse yurt dışına dağılmış tüm aile bireyleri ile iletişime geçmeyi, Elikötüoğlu Ailesi’nin ailesinin demografik çalışmasını yaparak aileyi yakından tanımayı hedefleyen demeğimiz, bu alandaki çalışmalarına ağırlık vermiştir. Araştırmalarımız sonucunda 16 nesil boyunca baba neslinden aile bağlarını devam ettirebilmiş 10000’in üzerinde aile üyemize ulaşılıp şecereleri dijital ortama aktarılıp onların da derneğimiz çalışmalarından haberdar olmaları sağlanmıştır.

Derneğimiz amaçlarına ulaşmak için ve aile bireyleri arasındaki iletişimi artırmak ve bireylerin birbirlerini tanımasını sağlayarak aralarındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla her yıl belirli ve uygun tarihlerde tüm aile bireylerinin davetli olduğu geleneksel hale gelmesi temenni edilen aile buluşmaları düzenleyecektir. Derneğimiz, bu buluşmaların haricinde, Elikötüoğlu Ailesi’nin yoğun olarak yaşadığı merkezlerde düzenlediği yöresel aile buluşmaları sayesinde ise bir yandan Elikötüoğlu Ailesi bireylerinin doğup büyüdükleri ve yaşamlarına bir nevi kaynaklık eden bu yerlere sahip çıkma bilinçlerini artırmaya, öte yandan sorumluluk almaya hazır, bilgi paylaşımına açık bireylerle elde edilen somut başarılar göstererek, yörede yaşayan diğer aile ve bireylerce yapılan çalışmaların ve örgütlenmenin örnek alınmasını sağlayarak, daha güzel çalışmaların ortaya çıkmasına destek olmakta, topluma katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Elikötüoğlu Ailesi Kültür ve Dayanışma Derneği, tüm uygulamaları, kararları, kuralları, belirlenen demek politikası doğrultusunda güncelleştirilmeye açık bir biçimde prosedür, talimat, kayıt ve rapor adı altında yazılı hale getirilmiş, uygulayıcıları, uygulama şekilleri, denetimcileri ve denetim şekilleri belirlenmiş, kişisellikten uzak kurumsal kimliğe sahip bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, tüm üyelerinin, dernek yönetiminde, karar alma sürecinde etkin olmalarını sağlamak ve böylece alınan kararların hızlı ve kolay uygulanmasını, aile içi etkin ve sağlıklı bir bilgi paylaşımını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Bunun için kurumsal yapılanmasında katılımcı yönetim anlayışı benimsemiştir.

Derneğimiz, komiteler ve danışma kurulları sayesinde etki alanını ve verimliliğini artırmıştır. Komitelerin sağladığı ortamda, aile içerisindeki uzman kişiler ile aile içerisindeki ihtiyaç sahibi kişiler her alanda bir araya gelerek, dayanışma ortamı içerisinde fedakarlık duygusu ve birlikteliğin vermiş olduğu haz ile hareket etmekte, sorunlara da çözümü, dernek içi bu sağlam dayanışma ve birlikteliklerdeki bilgi paylaşımı kendiliğinden üretmektedir.

Elikötüoğlu Ailesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin en önemli hedeflerinden birisi de, kısa zaman içerisinde tüm üyelerinin desteğini arkasına alarak bir mülk edinmek ve bu mülkü vakfederek vakıflaşmaktır.

ELİKÖTÜOĞLU AİLESİ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Kurucu Yönetim Kurulu