ELİKÖTÜOĞLU MUM SEKİLİ ODASI

Anasayfa » AİLEMİZ » ELİKÖTÜOĞLU MUM SEKİLİ ODASI

ELİKÖTÜOĞLU MUM SEKİLİ ODASI

1831 yılında II. Mahmud dönemindeki nüfus sayımında Aşağı Elikötüler Mezrasında kayıt altına alınan ailemizin Kangal kolundan Elikötüoğlu Ahmet oğlu Bekir Kethüda’nın oğulları, Hasan Kahya (D.T: 1761), Ahmet (D.T: 1781), Mehmet (D.T: 1789) ve Hasan Hüseyin (D.T: 1799) 1845 yılındaki vergi düzenlemesinden sonra aralarında anlaşmazlığa düşmüşler ve ailenin son ayrılığı yaşanmıştır. Bu ayrılık sonunda ailenin yaşayan en büyüğü Hasan Kahya ve Mehmet tüm ailesini alarak bölgeden ayrılmışlardır. Bu tarihten sonra da izlerine rastlanılamamıştır.

Geriye kalan aile efradından Ahmet ve Hasan Hüseyin adlı büyüklerimiz aileleriyle birlikte, mezraların birleştirilerek köy statüsüne kavuşması için günümüz Kangal İlçesi’ne bağlı Etyemez Köyü’ne yöredeki Keşçioğlu Ailesi tarafından davet edilip, köy meydanında büyük bir bölüm kirvelik verilince 1846 yılında sonradan köy statüsüne kavuşacak olan Etyemez’e yerleşmişlerdir. Etyemez’den daha sonradan ailenin bir bölümü tekrar ayrılarak Şuğul’a yerleşmiş ve oranın da köy statüsüne kavuşmasına yardımcı olmuşlardır.

Etyemez’e taşınıldıktan kısa bir süre sonra Ahmet oğlu Abdurrahman (D.T: 1825) için 1851 yılında inşa edilen ev zaman içinde yıpranmış ve 1873 yılında tekrar onarılmıştır. Günümüzde evin sadece mum sekili odası ayakta kalabilmiştir.