ELİKÖTÜOĞLU LAKABI

Anasayfa » AİLEMİZ » ELİKÖTÜOĞLU LAKABI

ELİKÖTÜOĞLU LAKABI NE ANLAMA GELİR?

Elikötüoğlu Ailesi’ne ismini veren, sonradan “Elikötü” şeklinde telaffuz edilecek olan Ali Kethüda, Anamas dağı yaylasından Ulu Yörük Taifesiyle (Yörükan-ı Büzürk) Ankara ve Sivas bölgesine göç ettirilmiş obanın reisidir. Ali Kethüda, Oğuz lehçesinin azizliğine uğrayarak tıpkı günümüzdeki İç Anadolu ağızının özelliğinin bir kanıtı olarak, nasıl ki Mehmet Ali ismi “Memmedeli”; Hasan Ali ismi “Hasaneli”; Ömer Ali ismi “Omareli”; İlyas ismi “Ellez” şekline dönüştüyse, “Elikötü” şeklinde telaffuz edilmiştir.

Günümüz Türkçe’sinde ilginç karşılanan Elikötüoğlu lakabının içerisindeki “Eli” kelimesinin aslı “Ali” olup; Oğuz lehçesini konuşan Türkmenlerin, büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri Türkçe’ye uyumlu hale getirerek “Eli” şeklinde seslendirmesiyle ve ”Kethüda” kelimesini de  zaman içinde ”Kötü” şeklinde telaffuz edilmesiyle, ayrıca da ailemiz içinde buna uyum gösteren insani davranışların da etkisiyle gerçek lakap unutulmuştur. “Alikethüdalı” obasının bir parçası olan Elikötüoğlu Ailesi‘nin önde gelenleri de daha sonraki zaman dilimlerinde de Osmanlı Devleti yönetim sistemi içerisinde “kethüda” makamında bulunması ve bulundukları yörede devlet adına vergi toplamasından sorumlu olmalarından dolayı, yörenin insanları tarafından “bunların eline düşmeyin”anlamına gelen tanıma bir de yöre şivesinin de katkısıyla ailenin lakabı tamamen “Elikötüoğlu” şekline dönüşmüştür.