ELİKÖTÜOĞLU LAKABI

Anasayfa » AİLEMİZ » ELİKÖTÜOĞLU LAKABI

ELİKÖTÜOĞLU LAKABI NE ANLAMA GELİR?

Elikötüoğlu Ailesi’ne ismini veren, sonradan “Elikötü” şeklinde telaffuz edilecek olan Ali Kethüda, Anamas dağı yaylasından Ulu Yörük Taifesiyle (Yörükan-ı Büzürk) Ankara ve Sivas bölgesine göç ettirilmiş cemaatin reisidir. Ali Kethüda, Oğuz lehçesinin azizliğine uğrayarak tıpkı günümüzdeki İç Anadolu ağızının özelliğinin bir kanıtı olarak, nasıl ki Hacı Ali ismi “Haceli”Mehmet Ali ismi “Memmedeli”Hasan Ali ismi “Hasaneli”; Ömer Ali ismi “Omareli”İlyas ismi “Ellez” şekline dönüştüyse, “Elikötü” şeklinde telaffuz edilmiştir. İsim telaffuz dönüşümlerine Sivas Türkülerinden olan Hacı Ali Obası türküsünün “Haceli Obası” şeklinde söylenmesi ile örnek verebiliriz.

Günümüz Türkçe’sinde ilginç karşılanan Elikötüoğlu lakabının içerisindeki “Eli” kelimesinin aslı “Ali” olup; Oğuz lehçesini konuşan Türkmenlerin, büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri Türkçe’ye uyumlu hale getirerek “Eli” şeklinde seslendirmesiyle ve ”Kethüda” kelimesini de  zaman içinde ”Kötü” şeklinde telaffuz edilmesiyle, ayrıca da ailemiz içinde buna uyum gösteren insani davranışların da etkisiyle gerçek lakap unutulmuştur. “Ali Kethüda Cemaatinin” bir parçası olan Elikötüoğlu Ailesi‘nin önde gelenleri de daha sonraki zaman dilimlerinde de Osmanlı Devleti yönetim sistemi içerisinde “kethüda” makamında bulunması ve bulundukları yörede devlet adına vergi toplamasından sorumlu olmalarından dolayı, yörenin insanları tarafından “bunların eline düşmeyin”anlamına gelen tanıma bir de yöre şivesinin de katkısıyla ailenin lakabı tamamen “Elikötüoğlu” şekline dönüşmüştür.

Bu fonetik dönüşümü, 18. ve 19. yüzyıl Alman Kartograf haritalarında da ailenin topraklarını “Elikötüler” şeklinde değil de; “Alikötüler” şeklinde görmemiz mümkündür. Ünlü coğrafyacı Heinrich KIEPERT bildiğimiz gibi Anadolu’ya 1841-1848 yılları arasında 4 kez ziyaret etmiş ve 16. yüzyıl seyyahlarının ve daha sonraki ajanların da bilgilerini kullanarak ünlü “Karte von Kleinasien” ismini verdiği harika bir eser meydana getirmiştir. Daha sonra kendisi vefat ettikten sonra oğlu ünlü kartograf Richard KIEPERT da bu haritaları veri olarak kullanarak ve 1. Dünya Savaşında bile materyal olarak kullanılan haritalar ortaya çıkarmıştır. Sözü geçen bu haritaların hepsinde Elikötüoğlu Ailesinin ilk oba kurduğu bölge “Alikötüler” şeklinde belirtilmiştir.

Haritalar için https://elikotuoglu.org/ailemiz/elikotuoglu-haritalari/ linkine tıklayınız.