ELİKÖTÜOĞLU MEZRALARI

Anasayfa » AİLEMİZ » ELİKÖTÜOĞLU MEZRALARI

ELİKÖTÜOĞLU MEZRALARI ve TARİHİ HARİTALARI

Elikötüoğlu Ailesi’ne ismini veren, sonradan “Elikötü” şeklinde telaffuz edilecek olan Ali Kethüda, Anamas dağı yaylasından Ulu Yörük Taifesiyle (Yörükan-ı Büzürk) Ankara ve Sivas bölgesine göç ettirilmiş obanın reisidir. Ali Kethüda, Oğuz lehçesinin azizliğine uğrayarak tıpkı günümüzdeki İç Anadolu ağızının özelliğinin bir kanıtı olarak, nasıl ki Mehmet Ali ismi “Memmedeli”; nasıl ki Hasan Ali ismi “Hasaneli”;  nasıl ki Ömer Ali ismi “Omareli”; nasıl ki İlyas ismi “Ellez” şekline dönüştüyse, “Elikötü” şeklinde telaffuz edilmiştir.

Bu fonetik dönüşümü, 18. ve 19. yüzyıl Alman Kartograf haritalarında da ailenin topraklarını “Elikötüler” şeklinde değil de; “Alikötüler” şeklinde görmemiz mümkündür. Ünlü coğrafyacı Heinrich KIEPERT bildiğimiz gibi Anadolu’ya 1841-1848 yılları arasında 4 kez ziyaret etmiş ve 16. yüzyıl seyyahlarının ve daha sonraki ajanların da bilgilerini kullanarak ünlü “Karte von Kleinasien” ismini verdiği harika bir eser meydana getirmiştir. Daha sonra kendisi vefat ettikten sonra oğlu ünlü kartograf Richard KIEPERT da bu haritaları veri olarak kullanarak ve 1. Dünya Savaşında bile materyal olarak kullanılan haritalar ortaya çıkarmıştır. Sözü geçen bu haritaların hepsinde Elikötüoğlu Ailesinin ilk oba kurduğu bölge “Alikötüler” şeklinde belirtilmiştir.

Heinrich KIEPERT 1845 Yılında Hazırlanan ve Richard KIEPERT Tarafından 1899 Yılında Güncellenen”Karte von Kleinasien” Haritasında Yukarı, Orta ve Aşağı Elikötüoğlu Mezraları-1912 Basımı
Osmanlı Haritalarında Yukarı, Orta ve Aşağı Elikötüoğlu Mezraları-1899 Basımı
Osmanlı Haritalarında Yukarı, Orta ve Aşağı Elikötüoğlu Mezraları-1915 Basımı
Alman Genel Kurmay Dairesi Başkanlığı Haritasında Aşağı Elikötüoğlu Mezrası-1917