ELİKÖTÜOĞLU HAK SALIMI

Anasayfa » AİLEMİZ » ELİKÖTÜOĞLU HAK SALIMI

ELİKÖTÜOĞLU HAK SALIMI ADETİ

Elikötüoğlu Ailesi’nin, genel yaşam ritüelleri, kullandığı Oğuz lehçesi, temel gıda ve eşyalara verdiği isimler ve aile üyelerimizin fenotipleri incelendiğinde tarih öncesi Türk Geleneklerini devam ettirdiği su götürmez bir gerçektir. Gerek kullanılan atasözü ve deyimlerin gerekse olaylara yorum getirirken kullanılan bakış perspektifi yöre de karakteristik özellik göstermektedir. Bu ve buna benzer kendine has özelliklerin varlığına yüksek bir farkındalık bilinciyle inanan Etyemez Köyü kolundan Erkan ARSLANTAŞ‘ın girişimleriyle ailemizin İslam öncesi bir geleneği İslamla bütünleştirerek yorumlaması sonucu ortaya çıkan ritüelin Türk Bilim Dünyası’na kazandırılmasına ön ayak olmuştur. Bu ritüelin adı Hak Salımı Adeti‘dir. Erkan ARSLANTAŞ ve rehber hocası, aslında Türklerde genel olarak yaşatılan bu adetin ailemiz geleneğinde yorumlanış şekli olan “Elikötüoğlu Hak Salımı Adeti” ne, her zamanki mütevazi yaklaşımla kabile ismini vermektense, daha genel bir yaklaşımla köyün adını vermeyi daha uygun görmüşlerdir.