ELİKÖTÜOĞLU TARİHİ

Anasayfa » AİLEMİZ » ELİKÖTÜOĞLU TARİHİ

ELİKÖTÜOĞLU AİLESİ TARİHİ

Oğuz Türklerinin 24 Boyundan biri olan Kayı BoyuErtuğrul Gazi önderliğinde 13. yüzyıl’da Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşmiştir. Daha sonraları Orhan Gazi döneminde yerleşik hayata tam anlamıyla geçmeyen Kayı obasına bağlı KarakeçiliSarıkeçili ve Haytalar gibi gruplar kısım kısım güneye; Isparta, Burdur, Antalya taraflarına gönderilerek kendilerine belirli yaylak ve kışlaklar tahsis edilmiştir.

Bu taksimatlar sonucu güney bölgelere inen Karakeçili Aşireti’ne mensup Ali Kethüda Cemaati, Ulu Yörük Taifesinin büyük göçü öncesinde kışları Serik bölgesinde, yazları ise Isparta ve Burdur bölgesinde yaşamını sürdürmüştür. Karakeçili Yörüklerinin Ali Kethüda Cemaatine mensup ailemizin lakabı zaman içerisinde farklılaşmıştır.

16. yüzyılın büyük göçlerinden olan Ulu Yörük Taifesiyle birlikte ilk önce Ankara bölgesine sonrasında Sivas bölgesine zorunlu göçe tabi tutulan ailemiz son olarak Tülek Kışlağında kayıt altına alınmıştır. Sonrasında ailenin çok büyük bir bölümü erken dönemde yerleşik hayata geçmiştir. 16. ve 17. yüzyılda yerleşik hayata geçen aile kollarına Osmanlı Devleti tarafından Tımarlı Sipahilik verildiği ve Emlek yöresinde “Sipahioğulları” olarak anıldığını aile büyükleri aktarmıştır. Ancak aradan geçen büyük zaman diliminde değişen lakaplar neticesinde bu büyük kolun soyuna ulaşılamamıştır.

Yerleşik hayata geçen geniş aile kollarıyla iletişimde olabilmek adına uzun bir dönem Yeni-İl bölgesi içerisinde günümüz Kangal, Ulaş, Gürün ve Altınyayla İlçelerinin sınırlarından Gedikçubuk taraflarına sürekli hayvan sürülerini ve obalarını göçüren ailemiz, ana gövdeden koparak Yeni-İl içinde Alikethüda karyesinde iskan olmuştur. Alikethüda karyesi ya da obası olarak geçen topraklar günümüzde Kangal İlçesi sınırları içinde kalmaktadır. Daha sonra bu karyeden aile içinden kopmalar yaşanarak muhtelif zamanlarda tekrar Tonus ve Emlek yöresine göçler olmuştur. Ailemizin bir bölümü de 18. yüzyılın sonunda Alacahan bölgesine göçmüştür.

Günümüz Türkçesinde ilginç karşılanan Elikötüoğlu lakabının içerisindeki “Eli” kelimesinin aslı “Ali” olup; Oğuz diyalektinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri Türkçe’ye uyumlu hale getirerek “Eli” şeklinde seslendirilmesiyle ve  zamanla ailemiz içinde buna uyum gösteren insani davranışların da etkisiyle gerçek lakap unutulmuştur. “Ali Kethüde Cematinin” bir parçası olan Elikötüoğlu Ailesi‘nin önde gelenleri de daha sonraki zaman dilimlerinde de Osmanlı Devleti yönetim sistemi içerisinde “kethüda” makamında bulunması ve bulundukları yörede devlet adına vergi toplamasından sorumlu olmalarından dolayı, yörenin insanları tarafından “bunların eline düşmeyin”anlamına gelen tanıma bir de yöre şivesinin de katkısıyla ailenin lakabı tamamen “Elikötüoğlu” şekline dönüşmüştür.

Bu fonetik dönüşümü, 18. ve 19. yüzyıl Alman Kartograf haritalarında da ailenin topraklarını “Elikötüler” şeklinde değil de; “Alikötüler” şeklinde görmemiz mümkündür. Ünlü coğrafyacı Heinrich KIEPERT bildiğimiz gibi Anadolu’ya 1841-1848 yılları arasında 4 kez ziyaret etmiş ve 16. yüzyıl seyyahlarının ve daha sonraki ajanların da bilgilerini kullanarak ünlü “Karte von Kleinasien” ismini verdiği harika bir eser meydana getirmiştir. Daha sonra kendisi vefat ettikten sonra oğlu ünlü kartograf Richard KIEPERT da bu haritaları veri olarak kullanarak ve 1. Dünya Savaşında bile materyal olarak kullanılan haritalar ortaya çıkarmıştır. Sözü geçen bu haritaların hepsinde Elikötüoğlu Ailesinin ilk oba kurduğu bölge “Alikötüler” şeklinde belirtilmiştir.

Haritalar için https://elikotuoglu.org/ailemiz/elikotuoglu-haritalari/ linkine tıklayınız.

Kabilenin Sivas ve Tokat bölgesine dağılan kollarının zaman içerisinde farklı yan dallara ayrılmasıyla ortaya yeni lakaplar çıkmıştır. Ayrılan kolların farklı lakaplar ile kayıtlara geçmesinden dolayı bugün sadece; 

A. Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Bekir (D.T: 1725),

B. Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Ömer Osman (D.T: 1739),

C. Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Mehmet (D.T: 1743), adlı büyüklerimizin nesilleri resmi kayıtlarda tespit edilebilmiştir.

AİLENİN BİLİNEN KOLLARI

1-Kangal Kolu


a-) Etyemez Köyü Grubu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Bekir’in (D.T: 1725) bazı oğullarının yerleştiği köydür.

Tablo: 1 Soyadı Kanununda Etyemez Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra NoAdıSoyadıBaba AdıAnne AdıDede AdıDoğum Tarihi
1HasanARSLANTAŞAbdurrahmanAyşeAhmet1853
2AhmetARSLANTAŞAbdurrahmanAyşeAhmet1861
3Ebu SeyfKURTBekirElifeAhmet1863
4YusufARSLANTAŞHasan HüseyinZeynepBekir1841
5AhmetARSLANTAŞBekirAyşeAhmet1861
6HaydarELİGÜZELÖmer OsmanZelihaAhmet1867
7ÖmerARSLANTAŞBekirAyşeAhmet1868

b-) Turnalı Köyü Grubu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Bekir’in (D.T: 1725) bazı oğullarının yerleştiği köydür.

Tablo: 2 Soyadı Kanununda Turnalı Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra NoAdıSoyadıBaba AdıAnne AdıDede AdıDoğum Tarihi
1HalitKİŞİBekirElifeAhmet1859
2OsmanSARIBURUNÖmer OsmanFatmaAhmet1859
3MehmetULUSUÖmer OsmanFatmaAhmet1865
4HasanELİGÜZELÖmer OsmanZelihaAhmet1877
5MehmetELİGÜZELÖmer OsmanZelihaAhmet1878

c-) Akçamağara Köyü Grubu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Mehmet’in (D.T: 1743) soyunun bir bölümünün yerleştiği köydür.

Tablo: 3 Soyadı Kanununda Akçamağra Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra NoAdıSoyadıBaba AdıAnne AdıDede AdıDoğum Tarihi
1BekirKIZLARKAYASIHalilZeynepBekir1862

2-) Altınyayla Kolu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Ömer Osman’ın  (D.T: 1739) oğlu Hasan’ın yerleştiği köydür.

Tablo: 4 Soyadı Kanununda Doğupınar Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra NoAdıSoyadıBaba AdıAnne AdıDede AdıDoğum Tarihi
1MemetDİNÇOsmanFadikHanifi1863
2HüseyinDİNÇHüseyinHüsneHasan1861
3HasanOĞUZYusufHüsneHanifi1856
4AliGÜRBÜZHalilAyişeHasan1839
5YakupGÜRBÜZBekirZeynepHalil1887
6AhmetÇAKMAKHalilAyşeHasan1841
7MahmutGÜRBÜZBekirZeynepHalil1879
8FatmaGÜRBÜZArifAyşeHasan1875
9MustafaGÜRBÜZHasanDöneHimmet1859
10SüleymanGÜRBÜZHimmetFatmaHasan1838
11DuranGÜRBÜZHimmetCennetHasan1841


3-) Şarkışla Kolu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Mehmet’in (D.T:1743) soyunun bir bölümünün yerleştiği kasabasıdır.

Tablo: 5 Soyadı Kanununda Gürçayır Kasabasındaki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra NoAdıSoyadıBaba AdıAnne AdıDede AdıDoğum Tarihi
1MehmetKARAKOÇEbubekirFatmaHasan1880