Elikötüoğlu Abdurrahman Bin Ahmet Bin Bekir Tereke Kaydı-1875