Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Elikötüoğlu Ailesi Nerede Yaşıyor?

Sonuçlar
Ailemiz Hakkında

ELİKÖTÜOĞLU AİLESİ

 

Oğuz Türklerinin 24 Boyundan biri olan Kayı Boyu, Ertuğrul Gazi önderliğinde 13.yy’da Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşmiştir. Daha sonraları Orhan Gazi döneminde yerleşik hayata tam anlamıyla geçmeyen Kayı obasına bağlı Karakeçili, Sarıkeçili ve Haytalar gibi gruplar kısım kısım güneye yani Isparta, Burdur, Antalya taraflarına gönderilerek kendilerine belirli yaylak ve kışlaklar tahsis edilmiştir.


Karakeçili Aşireti’ne mensup Elikötüoğlu Kabilesi, kışları Serik bölgesinde, yazları ise Isparta ve Burdur bölgesinde yayla yaylamaktaydı. Karakeçili Yörüklerinin Ali Kethüdalı grubuna mensup ailemizin lakabı zaman içerisinde farklılaşmıştır.


Elikötüoğlu lakabının içerisinde tanımlı “El” kelimesinin aslı “Ali” olup; Oğuz diyalektinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeri Türkçe'ye uyumlu hale getirerek “Eli” şeklinde seslendirilmesiyle ve  zamanla ailemiz içinde buna uyum gösteren insani davranışların da etkisiyle gerçek lakap unutulmuştur. “Aliketüdalı” obasının bir parçası olan “Elikötülü” önde gelenleri de daha sonraki zaman dilimlerinde de coğrafya değiştirmelerine rağmen Osmanlı Vergi sistemi içerisinde “Kethüda” makamında bulunması ve bulundukları yörede devlet adına vergi toplamasından dolayı, yörenin insanları tarafından “bunların eline düşmeyin” anlamına gelen tanıma bir de yöre şivesinin de katkısıyla ailenin lakabı tamamen “Elikötüoğlu” şekline dönüşmüştür.

 

Kabilenin Sivas ve Tokat zaman içerisinde farklı yan dallara ayrılmasıyla ortaya çıkan yeni lakaplar ile kayıtlara geçmesinden dolayı bugün sadece Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Bekir (D.T:1740) Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Ömer Osman (D.T:1743) ve Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Mehmet (D.T:1748) adlı büyüklerimizin nesilleri resmi kayıtlarda tespit edilebilmiştir.

 

AİLENİN BİLİNEN KOLLARI

1-Kangal Kolu


a-) Etyemez Köyü Grubu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Bekir'in (D.T:1740) bazı oğullarının yerleştiği köydür.

Tablo: 1 Soyadı Kanununda Etyemez Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Anne Adı

Dede Adı

Doğum Tarihi

1

Hasan

 

Abdurrahman

Ayşe

Ahmet

1853

2

Ahmet

ARSLANTAŞ

Abdurrahman

Ayşe

Ahmet

1861

3

Ebu Seyf

KURT

Bekir

Elife

Ahmet

1863

4

Yusuf

 

Hasan Hüseyin

 

Bekir

1841

5

Ahmet

ARSLANTAŞ

Bekir

Ayşe

Ahmet

1861

6

Haydar

ELİGÜZEL

Ömer Osman

Zeliha

Ahmet

1867

7

Ömer

ARSLANTAŞ

Bekir

Ayşe

Ahmet

1868

 

b-) Turnalı Köyü Grubu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Bekir'in (D.T:1740) bazı oğullarının yerleştiği köydür.

Tablo: 2 Soyadı Kanununda Turnalı Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Anne Adı

Dede Adı

Doğum Tarihi

1

Halit

KİŞİ

Bekir

Elife

Ahmet

1859

2

Osman

SARIBURUN

Ömer Osman

Fatma

Ahmet

1859

3

Mehmet

ULUSU

Ömer Osman

Fatma

Ahmet

1865

4

Hasan

ELİGÜZEL

Ömer Osman

Zeliha

Ahmet

1877

5

Mehmet

ELİGÜZEL

Ömer Osman

Zeliha

Ahmet

1878

 

c-) Akçamağara Köyü Grubu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Mehmet’in (D.T:1748) soyunun bir bölümünün yerleştiği köydür.

Tablo: 3 Soyadı Kanununda Akçamağra Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Anne Adı

Dede Adı

Doğum Tarihi

1

Bekir

KIZLARKAYASI

Halil

Zeynep

Bekir

1862

 

2-) Altınyayla Kolu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Ömer Osman’ın  (D.T:1743) oğlu Hasan’ın yerleştiği Doğupınar köyüdür.

Tablo: 4 Soyadı Kanununda Doğupınar Köyündeki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Anne Adı

Dede Adı

Doğum Tarihi

1

Memet

DİNÇ

Osman

Fadik

Hanifi

1863

2

Hüseyin

DİNÇ

Hüseyin

Hüsne

Hasan

1861

3

Hasan

OĞUZ

Yusuf

Hüsne

Hanifi

1856

4

Ali

GÜRBÜZ

Halil

Ayişe

Hasan

1839

5

Yakup

GÜRBÜZ

Bekir

Zeynep

Halil

1887

6

Ahmet

ÇAKMAK

Halil

Ayşe

Hasan

1841

7

Mahmut

GÜRBÜZ

Bekir

Zeynep

Halil

1879

8

Fatma

GÜRBÜZ

Arif

Ayşe

 

1875

9

Mustafa

GÜRBÜZ

Hasan

Döne

Himmet

1859

10

Süleyman

GÜRBÜZ

Himmet

Fatma

Hasan

1838

11

Duran

GÜRBÜZ

Himmet

Cennet

Hasan

1841


3-) Şarkışla Kolu

Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Mehmet’in (D.T:1748) soyunun bir bölümünün yerleştiği Gürçayır kasabasıdır.

Tablo: 5 Soyadı Kanununda Gürçayır Kasabasındaki Aile Kolunun Aldığı Soyadlar

Sıra No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Anne Adı

Dede Adı

Doğum Tarihi

1

Mehmet

KARAKOÇ

Ebu Bekir

Fatma

Halil

1880