Daha iyi hizmet için
yenileniyoruz.

Oğuz Türklerinin 24 Boyundan biri olan Kayı Boyu, Ertuğrul Gazi önderliğinde 13.yy’da Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşmiştir. Daha sonraları Orhan Gazi döneminde yerleşik hayata tam anlamıyla geçmeyen Kayı obasına bağlı Karakeçili, Sarıkeçili ve Haytalar gibi gruplar kısım kısım güneye yani Isparta, Burdur, Antalya taraflarına gönderilerek kendilerine belirli yaylak ve kışlaklar tahsis edilmiştir.

© 2021 Resul Kapukaya, All Rights Reserved

Kısaca biz

Oğuz Türklerinin 24 Boyundan biri olan Kayı Boyu, Ertuğrul Gazi önderliğinde 13.yy’da Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşmiştir. Daha sonraları Orhan Gazi döneminde yerleşik hayata tam anlamıyla geçmeyen Kayı obasına bağlı Karakeçili, Sarıkeçili ve Haytalar gibi gruplar kısım kısım güneye yani Isparta, Burdur, Antalya taraflarına gönderilerek kendilerine belirli yaylak ve kışlaklar tahsis edilmiştir. Karakeçili Aşireti’ne mensup Elikötüoğlu Kabilesi, kışları Serik bölgesinde, yazları ise Isparta ve Burdur bölgesinde yayla yaylamaktaydı. Karakeçili Yörüklerinin Ali Kethüdalı grubuna mensup ailemizin lakabı zaman içerisinde farklılaşmıştır. Elikötüoğlu lakabının içerisinde tanımlı “El” kelimesinin aslı “Ali” olup; Oğuz diyalektinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeri Türkçe'ye uyumlu hale getirerek “Eli” şeklinde seslendirilmesiyle ve zamanla ailemiz içinde buna uyum gösteren insani davranışların da etkisiyle gerçek lakap unutulmuştur. “Aliketüdalı” obasının bir parçası olan “Elikötülü” önde gelenleri de daha sonraki zaman dilimlerinde de coğrafya değiştirmelerine rağmen Osmanlı Vergi sistemi içerisinde “Kethüda” makamında bulunması ve bulundukları yörede devlet adına vergi toplamasından dolayı, yörenin insanları tarafından “bunların eline düşmeyin” anlamına gelen tanıma bir de yöre şivesinin de katkısıyla ailenin lakabı tamamen “Elikötüoğlu” şekline dönüşmüştür. Kabilenin Sivas ve Tokat zaman içerisinde farklı yan dallara ayrılmasıyla ortaya çıkan yeni lakaplar ile kayıtlara geçmesinden dolayı bugün sadece Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Bekir (D.T:1740) Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Ömer Osman (D.T:1743) ve Elikötüoğlu Ahmet Oğlu Mehmet (D.T:1748) adlı büyüklerimizin nesilleri resmi kayıtlarda tespit edilebilmiştir.